Pædagogik og leg
I Spiloppen inspirerer børn og voksne gensidigt hinanden. De voksne værner om børnenes leg, så de kan skabe sig et udviklende legemiljø.

Gennem legen begriber barnet verden. De fleste børn går af sig selv i gang med at lege. De oplever noget og genskaber det i legen, alene eller sammen med andre.  Gennem leg finder børn en fælles forståelse og udvikler venskaber. 

Følelser som glæde, angst, spænding, forventning, vrede, magt og afmagt kan gennemleves i legen på en ufarlig måde og giver barnet det grundlag, der skal til for at forstå verden og kunne begå sig i et fællesskab. Når barnet skifter mellem rollen som hund og rollen som mor i en leg, får barnet erfaringer med at skulle omgås andre mennesker: afvente instruktion, forhandle om sin position, vente på tur, lytte til andre og forstå sammenhænge i samværet med andre mennesker. Barnet får erfaringer med, at det ikke altid selv kan få ret, men er nødt til at acceptere, at andre også vil noget, for at en leg kan opretholdes.

Derfor vil vi i Spiloppen skabe de bedste muligheder for, at legen kan foregå, og en stor del af dagen har børnene mulighed for at lege på egen hånd. De voksne har indrettet rummene, så de inspirerer til leg og hjælper børnene med at afgrænse deres legeområde, så de ikke forstyrres af andres lege og aktiviteter.

 

De voksne iagttager børnenes leg og finder på den måde ud af, hvad der rører sig og hvilke interesser, børnene har, og om de har behov for nye in put for at udbygge en leg. Det kan være, at børnene finder mariehøns på legepladsen. Den voksne kan hjælpe med at slå op i bøger og finde ud af mariehønens levevis. Det kan være børn, der er optaget af at sejle med skibe, og den voksne viser billeder af forskellige skibe, fremmede lande eller tager en tur til Århus havn eller til åen for at sejle med pinde. Det kan være, at den voksne hjælper med til at sætte sving i fantasien ved at lave et lille teaterstykke eller går ind i bevægelsesrummet og lege, at kroppen er et skib, der sejler ud og møder nogle sørøvere. Så er der straks nogle børn, der må lave sig en sørøverklap og et tørklæde, og heldigvis er der en voksen inde i det kreative rum, der kan finde gamle klude og sort pap frem.

Det kan også være, at de voksne vurderer, at en børnegruppe har særlig behov for at vide eller lære noget bestemt og tilrettelægger en aktivitet eller leg, som kan inspirere børnene til selv at lege videre.