Forventninger til forældre

Et godt samarbejde mellem forældre og personale er vigtig for både børn og voksnes trivsel.
Som forældre vil I møde et personale, der fremstår med åbenhed, imødekommenhed og ansvarlighed. Personalet vil, i den udstrækning, der er tid, tale med jer, give besked og orientere om jeres barns dagligdag. Det er væsentligt for os, at dialogen mellem os foregår i en positiv ånd, og at evt. forståelsesspørgsmål eller kommentarer gives til den, der kan gøre noget ved det.
I Spiloppen oplever vi, at forældrene er gode til at hjælpe til forskellige arrangementer. De brygger kaffe og varmer æbleskiver til børnehavens fødselsdagsarrangement, rydder op efter møder, hjælper med at vedligeholde legepladsen ved vores årlige arbejdsdag osv.
Der er også stor vilje i forældregruppen til at lægge familiens ferie i de uger, hvor dagtilbuddet har fællespasning. Det betyder, at personalet kan afholde deres ferie i de uger, hvor der er færre børn, så vi mindsker brugen af vikarer i huset og dermed ekstra udgifter.
 
Læs mere i vores Forventninger til forældre her.