Indkøring

 

Når dit barn er meldt ind i Børnehuset Klatretræet, sender vi et velkomstbrev til jer. Her vil der være oplysninger om hvilken stue, dit barn skal gå på, og hvilke voksne der er tilknyttet stuen. Vi vil rigtig gerne have besøg af jer inden opstart, så vi kan møde hinanden, vise jer Klatretræet og aftale hvordan indkøringen bliver bedst mulig for jeres barn.

Indkøringsperioden kan være meget forskelligt fra barn til barn og derfor tager vi udgangspunkt i det enkelte barns behov.

 

Der er vigtigt for os, at både I og barnet får en god og tryg opstart, så vi sammen får skabt et godt og tillidsfuldt samarbejde. Det er af stor betydning for personalet, at både børn og forældre føler sig velkomne i Klatretræet, og at I forældre er trygge ved at aflevere barnet.

 

Det er meget naturligt, at barnet kan reagere med gråd i afleveringssituationen, da det oplever en adskillelse fra mor og far, som jo er deres primære tilknytning. For det meste går det hurtigt over igen, men hvis I oplever at jeres barn er ked af det, når I afleverer, er I altid velkomne til at ringe senere på formiddagen og høre, hvordan det går. Det gælder selvfølgelig både, hvis du har et barn der starter i vuggestue eller i børnehave.