Kontaktoplysninger
Du kan kontakte pædagogisk leder Carina Ardal Evers på tlf. 2384 4772 eller mail: caae@aarhus.dk
Send digital post, klik her

Småfolket kan kontaktes på tlf. 4187 4263.

Troldene kan kontaktes på tlf. 2384 4776.

Skovserne kan kontaktes på tlf. 2384 4773.