præsentation af Børnehuset Bøgevangen

Børnehuset er en del af Solbjerg-Mårslet dagtilbud.

 

Børnehuset åbnede sommeren 1989 og 1990. Vi er en integreret institution med 90 børn fordelt i to huse med en stor fælles legeplads.  

Vi har to vuggestuegrupper med plads til 30 børn og  tre børnehavegrupper med plads til 60 børn, hvoraf de ældste børn samles i storbørnsgruppen.

Vi har åben dagligt fra kl. 6.30 til kl. 17 og fredag til kl. 16.30.

 

Børnehuset ligger i naturskønne omgivelser i nærheden af Solbjerg Sø, tæt på mark og eng og med få kilometer til den nye skov.

 

Det er vores vision at udvikle et varmt, trygt og stimulerende miljø med vægt på ro og fordybelse.

 

Det er vores mission at gøre hverdagen til en positiv oplevelse for børn og voksne. Vi ønsker at være nærværende og lyttende over for børn, forældre og hinanden.

 

På Bøgevangen 101 har vi vores vuggestue grupper, hvor vi er stue opdelt med mulighed for at samle børnene i mindre grupper i løbet af dagen til forskellige aktiviteter og lege ude og inde.

På Bøgevangen 99 har vi vores børnehave grupper, hvor vi er i et funktionsopdelt hus, med forskellige aktiviteter i de 3 grupperum, 1 alrum, 1 atelier, og 1 værksted, og ude har vi en velfungerende legeplads.

I køkkenet bliver der dagligt lavet frokost og eftermiddags mad til begge huse.

 

I Børnehuset har vi et inspirerende legemiljø ude og inde, fordi vi prioritetre børns leg - fællesskab - venskaber - udeliv - oplevelser og udfordrende aktiviteter sammen med en pædagogik, hvor anderkendelse, med - selvbestemmelse og relationsdannelse er prioriteret højt.

 

Vi arbejder med faste tilhørsforhold omkring spisning, samling og forældrekontakt.

 

I personalegruppen vil vi gerne kendes på et godt arbejdsklima, hvor alle er indstillet på aktivt at deltage i de pædagogiske diskussioner og bidrage til faglig- og personlig udvikling. Dette arbejder vi med som en løbende dynamisk proces på team-møder, personalemøder -, forældrerådsmøder- og forældremøder.