Pædagogisk og værdibaseret arbejdsgrundlag

 

I Pilehytten arbejder vi målrettet med at have et fælles værdigrundlag som afsæt for en hverdag der er præget af udvikling, engagement og glæde.

 

Vores kerneværdier er præsenteret herunder:

 

Nære relationer med fokus på barnet og dets families behov, generelt og i nuet.

Det gør vi gennem:

 

Anerkendende tilgang med fokus på at sikre tillid, tryghed og trivsel for barnet og dets familie.

Det gør vi gennem:

 

Vores aktiviteter tager afsæt i de 6 læreplanstemaer, som er beskrevet under ”Pædagogisk praksis”

Vi arbejder ud fra et årshjul med temaer, som både kommer i spil i de aldersopdelte grupper og i livet på stuerne og legepladsen.