Pædagogiske principper

 

Nedenfor følger en beskrivelse af måden hvorpå vi arbejder strukturelt, som pædagogisk.

I børnehuset klokkervej er vi enormt optaget af børnegruppens trivsel. Denne er fundament for alt hvad vi laver!

Dette betyder ikke, at vi ikke har et stort fokus på børnenes udvikling – tværtimod. Vi mener, at den bedste udvikling sker når barnet bliver set og mødt, der ’hvor det er’(nærmeste udviklings zone), og ikke der hvor omverdenen gerne vil have at barnet er. Ligeledes er trygge og nærværende voksne, der er i stand til at sætte de nødvendige grænser samt udfordre barnet kærligt, en nødvendighed. Derfor erfarer vi nu, at børnene gennem denne pædagogiske tilgang, får en evne til selv at navigere i det sociale fællesskab. Dette tror vi på, skaber en stor social rummelighed og accept af hinanden.

Vores anerkendende måde at møde børnene på, giver et mindre ’spændingsfelt’ når der stilles krav. For krav stiller vi stadigvæk. Dog oplever vi, at vi ikke så ofte bliver prøvet af og derfor bliver børnene ikke irettesat så ofte. Vi oplever at børnene ved, at når vi stiller et krav og sætter en grænse, så mener vi det. Dette tror vi på, er en del af den frugt vi høster ved at lade børnenes initiativer og drivkraft være med til at skabe det pædagogiske afsæt.

 

Den gode indkøring

Når et barn skal fra hjem til Institution, tager vi imod både barn og familie, med en enormt stor respekt for hvem de er, og hvordan en god start defineres af dem. Det er vigtigt for os at skabe en rolig og nærværende start, med plads til at etablere den gode relation til barn og forældre. Her værner vi om, at det tager den tid det tager, og at barnet stille og roligt breder sit kendskab til personalet ud. Vi ved godt at alle familier ikke er ens, derfor skal vi, ved hver indkøring møde den nye familie som de er.

 

Den gode overgang til børnehave

Vi prioriterer at skabe en god overgang fra vuggestue til børnehave, det gør vi i samarbejde med vores kollegaer i børnehaven. Her anvender vi også vores specifikke kendskab til det enkelte barn. Vi bruger dette til at aflæse om barnet er klar til spontane besøg eller om det har brug for det planlagte besøg. Det er vigtigt at have respekt for barnet i denne overgang.

Når barnet skal placeres på en stue, gør vi dette med øje for barnets relationer, samt om familien har en tilknytning til en bestemt stue i børnehaven. Nogen børn vil have glæde af at være på stue med fx søskende og hos andre er det vigtigt at få sin egen stue uden at være nogens lillebror/søster.

 

Læreplaner

I Børnehuset arbejder vi kontinuerligt med Aarhus Kommunes 6 læreplanstemaer.
 

Vi har hverdag fokus på de 6 læreplanstemaer, men vi har også hver måned et primært fokus på et af læreplanstemaerne. Vores månedlige pædagogiske fokus på et af læreplanstemaerne, er struktureret således at vi stuevis planlægger, hvordan vi vil arbejde med læreplanstemaet til, dette bruger vi Smtte-modellen.

 

Den frie og struktureret leg

I Børnehuset foregår der mange aktiviteter, både planlagte og ikke-planlagte. Alle aktiviteter har dog baggrund i Aarhus Kommunes 6 læreplanstemaer og i Klokkervejs værdier.

Vi igangsætter aktiviteter, fordi de er med til at styrke det enkelte barn, udvikle det på alle områder, gøre det robust og glad for sit liv, omgivelser og hverdag.

Barnet skal lære en masse gennem leg, hvilket som oftest indgår som en naturlig del af hverdagen, men barnet skal også have tid og ro til fordøje alle de nye oplevelser - ellers bliver der aldrig tale om udvikling, men kun om ophobet læring. Derfor er legen så vigtig.

Legen foregår både på legepladsen og overalt i Børnehusets "legehjørner".

Barnet kan lege alene med en bil, et tog eller tegne, lave perleplader, eller lege med dukker og snakke med dem samtidig med, at barnet fordøjer dagens indtryk - slapper af fra alle mennesker og indtryk omkring det.

Men leg er også fællesskab, hvor man sammen med andre udvikler sig og fordøjer læring - i regellegen, i konstruktionslegen men specielt i rollelegen, som finder sted overalt gennem hele dagen hos børnehavebørnene og de store vuggestuebørn.

Humor er også en vigtig del af at være med i et fællesskab. Vi synes også det er vigtigt at grine og have det sjovt med børnene, og det er med til at børnene lærer, at være positive i deres relation til andre.

 

Voksendeltagelse i den frie og struktureret leg

Vi mener den frie leg er vigtig da det er her børnene tager initiativet, og er fuld motiveret for det der skal ske. Det at konstruere en leg, og bygge den op, er noget der bruges meget tid på hos børn. Her udvikler de en masse samarbejde og kommunikations øvelser.

Her kan den voksne enten deltage på børnenes niveau, være deltagende, eller guide børnene i legen, gå ind og snakke for børnene og vise hvordan man snakker til hinanden og hvordan man videreudvikler legen. Eller observere, og kommentere, ”hvor leger i godt, og sikke en fin restaurant, osv.”

Børneintra

Vi bruger BørneIntra som vores primære kommunikationskanal til fælles beskeder og oplysninger, herunder ugemenuer, læreplaner, referater fra forældrerådsmøder og billeder fra børnenes hverdag. Derfor er det vigtigt at I kommer godt i gang med at bruge systemet.

Alle forældre får en kode og en vejledning til BørneIntra når I starter. Har I glemt koden, eller mangler en vejledning, så henvend jer til Børnehusets leder.

 

Måltid

Måltidet er en pædagogisk aktivitet og ikke kun en ”affodring”, dvs. vi er med til at understøtte børnenes madkultur.

 

Måltidet er en stor del af vores hverdag, og det betyder meget for os at skabe gode rammer om dette. Børnene sidder ved bordene, ud fra alder og venskaber, og her i huset skal man smage på det hele. Det er helt i orden at man ikke kan lide maden, men som udgangspunkt spiser alle det meste, da de observere hinanden og har en fællesskabs følelse ved at alle får det samme. Vi hjælper hinanden med at sende maden rundt og vente på tur. Dette er en vigtig læring for at kunne agere i et socialt fællesskab. At kunne aflæse hinandens behov og hjælpe, giver en god selvværds følelse.