Præsentation
 

Vi er en lille børnehave, som er normeret til 26 børn. Den blev åbnet 1959 med plads til 36 børn og var den første børnehave i Hasle.

Børnehaven er i kraft at sin størrelse et meget overskueligt og trygt sted. Vi forsøger at være et sted, hvor det enkelte barn er i centrum, hvor vi kan tage individuelle hensyn, hvor tingene kan lade sig gøre, hvor vi har fleksible regler, og kun faste regler der hvor det gælder børnenes sikkerhed.
I vores hverdag lægger vi vægt på at give plads og tid til børnenes lege så de derigennem får mulighed for at danne venskaber og blive gode til at omgås hinanden. Vi arbejder også med at give børnene megen medbestemmelse og med at gøre dem selvhjulpne.

Da børnehaven er en af Århus Kommunes handicapinstitutioner modtager vi børn med handicap. Institution har ud af sin grundnormering på 26 børn op til fire pladser til børn med handicap.
 

Vores omgivelser 

Børnehaven er indrettet i 2 lejligheder i stueetagen i en boligblok. Vi er ikke opdelt i stuer, men vi har flere mindre grupperum, så børnene har mulighed for at lege i mindre grupper. Vi prøver at være fleksible med hensyn til vores indretning, så vi kan tilgodese den eksisterende børnegruppes måde at lege på.
Vi har en fælles spisestue, som også bliver brugt til kreativt værksted - tegne, male, spille m.m. Derudover har vi et legerum med dukkekrog og udklædningstøj, et andet legerum med god gulvplads og musikinstrumenter og et puderum. I badeværelset har børnene også mulighed for at lege med vand.
På legepladsen har vi indrettet et udendørs værksted. Derudover er der mulighed for at grave, gynge, cykle, køre mooncar, lave bål mm. Uden for legepladsen har vi et grønt område med en fodboldbane, som vi benytter meget, en cykelbane og en lille legeplads med gynge og klatrestativer. Legepladsen er indrettet, så der er mulighed for at lege i mindre grupper.

 

Værdier og mål 

I børnehaven ønsker vi at skabe et trygt miljø med en åben og varm atmosfære, som tilgodeser børnenes mulighed for at udvikle sig til sociale, hensynsfulde, åbne, selvstændige, nysgerrige og kreative børn. Vi vil støtte deres selvværdsfølelse og deres motoriske og sproglige udvikling. 

I vores dagligdag med børnene tager vi udgangspunkt i, at børnene skal have mulighed for at udvikle sig til åbne, selvstændige mennesker med en stærk selvværds følelse og med vilje til at samarbejde. Derfor er nogle at vores nøgleord: tryghed/varme/åbenhed - børnenes medbestemmelse - deres venskaber og leg - og en god kropsbevidsthed.

I børnehaven er der op til fire pladser til børn med handicap. Det er godt for dem at være sammen med ikke handicappede børn, som vi oplever de lærer meget af. Modsat er det sundt for børn at skulle tage hensyn til hinanden.

Hos os har legen stor værdi. Vi lægger stor vægt på at respektere børnene som de er og deres valg af venner. Al planlægning tager i høj grad hensyn til, at børnene er sammen med nogle af deres venner. Vi giver mulighed for, at børnene prøver at løse deres konflikter selv, nogle gange med os på sidelinjen, til at støtte og vejlede.
Vi lægger vægt på, at der er en ordentlig omgangstone i børnehaven.
Vi forsøger at have så få regler som muligt, så vi ser muligheder frem for begrænsninger. Vi giver plads til at børnene kan prøve sig selv af fysisk. Det kan dog godt give en skramme i ny og næ. Men så finder vi plaster frem og de blev den erfaring rigere.