Dagligdagen i Beboernes Børnehus

 

Børnehuset åbner kl. 6.30. Herefter ordner vi flere praktiske opgaver. I grupperummene gør vi klar til at modtage de tidlige børnehave- og vuggestuebørn.

 

Vi hygger os om morgenen. Forældrene sætter sig ofte og får en lille sludder over en kop kaffe. Der er mulighed for at spise sin medbragte morgenmad indtil kl. 8.30. Vi har mælk.
Kun i særlige perioder (i december måned og i ferieperioder) skal børnene være her senest kl. 9.30, men ellers har vi ikke faste tider for, hvornår børnene skal være her om morgenen. I vuggestuen vil vi dog gerne have besked om, hvornår barnet hentes hver dag.

 

Formiddagene er meget forskellige, men det er her, der er mulighed for fordybelse med aktiviteter som at gå i salen og lave gymnastik, tegne/male, læse bøger, spille spil, på legepladsen eller en tur ud af huset. Der er også plads til børnenes egne spontane lege.

 

Kl. 10.30 spiser vuggestuen frokost. Der holdes samling rundt om bordet, hvor vi synger inden maden. I børnehavegruppen holdes der samling, hvor vi synger og snakker sammen osv. Efter frokost går alle børnehavebørn på legepladsen. Vuggestuebørnene bliver på skift gjort klar til at sove.

 

Personalet holder pause på skift, samt afholder gruppemøder.

 

Kl. ca. 14.00 er de fleste vuggestuebørn vågnet. De bliver skiftet og gjort klar til at spise deres medbragte madpakker. I børnehaven spiser børnene fra kl. 14,00. Børnene spiser på den ene stue, og de mærker selv efter, hvornår de har lyst til at spise deres medbragte madpakker. Senere er der tid til leg på legepladsen, i salen eller rundt om i huset.

 

Ved 16.00-tiden, hvor de fleste børn er hentet, samles de sidste børn et sted i huset. Vi rydder op og hygger indtil kl. 17.00, hvor Børnehuset lukker. Fredage lukker vi kl. 16.30.

 

Foruden projekter, ture, lege, sang og musik, tegning, maling m.m. har vi en masse næser der skal tørres, sko der skal bindes, udklædningstøj der skal findes, og bleer der skal skiftes. En masse omsorgsfunktioner, som de voksne varetager, og som er vigtige for barnets trivsel.