Værdigrundlag

 

Den pædagogiske opgave er at sikre børns trivsel samt udvikling af kompetencer. At lære dem at mestre hverdagen og de fællesskaber, de færdes i. Læring og udvikling ser vi ske individuelt og gennem et samspil med andre. I det pædagogiske arbejde i Børnehuset tager vi udgangspunkt i barnets sociale, kulturelle og personlige udvikling gennem dannelse (selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet) samt opdragelse omkring normer, værdier og kultur.

 

Pædagogikken tager udspring i at arbejde med livskompetencer/livsduelighed. At vi i en vekselvirkning arbejder med, at børnene oplever at være gode til noget og være gode til at være til. F.eks.:

 

 

Dette er vores udgangspunkt og herunder har vi to vigtige grundantagelser.

 

 

I disse grundantagelser ligger der forpligtigelser i forhold til at sikre en kontinuerlig udvikling af vores faglighed. Vi skal arbejde med kvalitetsudvikling, fællesskaber og inklusion. Være bevidste om læringsrum og voksenroller. Vi skal arbejde med motivation og formidling. Vi skal sikre et professionelt og anerkendende forældresamarbejde.

 

Disse grundholdninger og forpligtigelser skal afspejle sig i vores aktiviteter inden for følgende overskrifter: