Forældrerådet

I Pilehaven er der tradition for at have et meget aktivt forældreråd.

Udover at være sparringspartner for ledelse og personale arrangerer forældrerådet også fællesspisning på årgangene, holder Halloween hygge på legepladsen, arrangerer arbejdsfredag og hjælper personalet ved forskellige arrangementer.

 

Aarhus Kommune har skrevet om at være i forældreråd og en vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune.

 

I menuen til venstre finder du en oversigt over medlemmerne af forældrerådet.