Værdigrundlag

 

"Normalpædagogik i en speciel verden"

 

Det nye Børnehus’ læringsforståelse

 

 

•Barnet skal trives, for at det lærer – good old Marslow!!

•Barnet skal være med – og selvbestemmende i sin læring

•Barnets læring skal tage udgangspunkt i dets ressourcer og kompetencer – NUZO

•Den voksne skal være katalysator for børnenes læring

•Konteksten har stor betydning for barnets læringsmuligheder

•Barnet har brug for at dets forældre er trygge

•Vi arbejder med undtagelsen som pædagogisk begreb

•Vi tror på det lange, seje træk

•"Hvad børn ikke ved, har de ondt af"

 

Pædagogens rolle - forskellen, der gør en forskel

 

•Have positive forventninger til alle børn

•Tænke forskellighed som læringsbetingelse

•Være spejl for barnets handlinger (vise, hvad barnet gør eller siger)

•Være en tolk, der oversætter sociale spilleregler og signaler fra omverdenen

•Være en banebryder, der viser vejen for deltagelse

•Skabe strukturer, der øger betingelserne for deltagelse

•Samle på vellykkede situationer

•Kompensere for manglende anerkendelse

•Have fokus på egen rolle og praksis

•Have fokus på hverdagen i institutionen – ikke kun på opvækst og familie (eller andre aktører/samarbejdspartnere)