Børnehuset Nymarkens værdigrundlag

Nymarken skal leve op til Dagtilbudslovens § 8, som beskriver grundlaget for at drive daginstitutioner i Danmark. Vi har driftoverenskomst med Aarhus Kommunes Magistrat for Børn og Unge.
 
Børn og Unge afdelingen i Aarhus Kommunes version:
  • Glade, sunde børn og unge med selvværd
  • Personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge, som her et højt fagligt niveau og er rustede til at møde fremtidens udfordringer
  • Børn og unge, der oplever medborgerskab – og bruger det
 
Børn og Unge afdelingen i Aarhus Kommunes mission:
At bidrage til at børn og unge udvikler evne, vilje og styrke til at sikre udvikling og sammenhængskraft i vores samfund
Det er forældrene, der har ansvaret for deres børn og unge, men vi er alle med til at gøre en forskel i vores møde med børnene og deres familier.
 
Børn og Unge afdelingen i Aarhus Kommunes værdigrundlag:
  • Troværdighed – man skal kunne have tillid til os
  • Respekt – alle skal have en god og ordentlig behandling
  • Engagement – den enkeltes indsats gør en forskel, og vi skal gøre det endnu bedre
 
Hos os betyder det at:
Nymarken skal være et godt, trygt og inspirerende sted for børn, personale og forældre. Vores vision er at blive den bedste daginstitution i Mårslet – et sted forældre skriver deres børn op til, så snart de er født og en arbejdsplads pædagoger drømmer om at få arbejde i.