Velkommen i Børnehuset Nymarken☺

 

Forældrerådets formål er at sikre forældrene indflydelse for Børnehuset Nymarkens daglige virke. Forældrerådet er desuden sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen i Mårslet dagtilbud. Som forældreråd indgår vi i et samarbejde med Børnehuset Nymarkens personale om emner fra dagligdagen og i forbindelse med møder og arrangementer. Vi har også altid en repræsentant med til fastansættelse af personale. Desuden hjælper vi også gerne med mere praktisk betonede opgaver i forbindelse med planlægning af arrangementer i Børnehuset Nymarken.

Vores fælles mål er, sammen med personalet, at skabe de bedste rammer for vores børn. Vi ønsker at bidrage til, at forældresamarbejdet præges af imødekommenhed, åbenhed, tillid og dialog. Som forældreråd ser vi det også som vores opgave, at skabe gode relationer forældrene imellem og derfor vil vi arrangere aktiviteter i løbet af året, hvor forældre kan mødes – nogle gange sammen med personalet andre gange uden.

Vi holder mindst 4 forældrerådsmøder årligt, og skulle I have spørgsmål eller som I ønsker at forældrerådet skal tage stilling til, er I mere end velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Forældrerådet i Nymarken

 

Du kan se de nuværende medlemmer her (nyt vindue)