Normering

 

Børnehuset Nymarken er normeret til 15 vuggestuebørn og 37 børnehavebørn. Børnehavebørnene er fordelt på 2 stuer.