Personalepolitik

 

 

Vores personalepolitik skal sikre velfungerende arbejdspladser – som er forudsætningen for trivsel, læring og udvikling for børnene.

Målet med personalepolitikken er, at Aarhus Kommune skal være en attraktiv og dynamisk arbejdsplads, der fortsat kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

 

Vores medarbejdere skal gøre deres bedste for at leve op til vores værdier, troværdighed, respekt og engagement, og anvende dem i det daglige arbejde.

 

Troværdighed

Troværdighed betyder, at vores medarbejdere står ved det, vi siger. Borgerne skal kunne have tillid til Aarhus Kommune, og ledere, medarbejdere og kolleger har tillid til hinanden. Vi lægger stor vægt på åbenhed og ansvarlighed, og der tænkes i helheder og sammenhænge.

 

Respekt

Vi møder borgere og andre samarbejdspartnere med respekt. Respekt præger også de interne samarbejdsforhold, hvor mangfoldighed og rummelighed betragtes som en styrke. Respekt mellem ledere, medarbejdere og kolleger er vigtigt, og når den enkelte medarbejder eller leder træffer beslutninger, der lever op til vores værdigrundlag, kan de forvente opbakning.

 

Engagement

Ledere og medarbejdere er fagligt engagerede og motiverede i opgaveudførelsen. Engagement og effektivitet kendetegner vores arbejdspladser.

 

Den gode arbejdsplads

Forudsætningerne for at alle vores medarbejdere kan leve op til værdierne troværdighed, respekt og engagement er, at arbejdspladserne i Aarhus Kommune er kendetegnet ved:

 

 

Du kan læse hele Aarhus Kommunes personalepolitik ved at klikke her.