Værdigrundlag

 

 

Det fælles værdigrundlag for Børn & Unge i Aarhus Kommune er
Troværdighed. Således at man har tillid til os.
Respekt. Således at alle behandles godt.
Engagement. Således at den enkeltes indsats gør en forskel.
 
Supplerende værdier, der kendetegner Gl. Brabrand - Sødalen Dagtilbud
Omsorg - Livsglæde - Anerkendelse - Demokrat i- Kreativitet - Faglighed
Vi tilstræber, at værdierne skinner igennem i det pædagogiske arbejde, således at de er synlige i vores relationer til børn, forældre og kolleger. Vi bruger værdierne som rettesnor til at træffe valg og prioritere i det daglige pædagogiske arbejde.
 
Vision
Som dagtilbud i Aarhus Kommune er visionen at udvikle:
Glade, sunde børn med selvtillid.
Personligt robuste, livsduelige og kreative børn, som har et højt fagligt nivesu og er rustede til at møde fremtidens udfordringer.
Børn og forældre, der oplever medborgerskab og bruger det.
 
Mission
Dagtilbuddets grundlæggende opgave er at skabe rammerne for en pædagogisk hverdag for børn, der indeholder trivsel, udvikling og læring. Det gør vi i tæt samarbejde med forældrene. Vi stræber efter engagement, tryghed og trivsel for børn, personale og forældre.