Pædagogiske principper

 

 

Læringsforståelse

Børn & Unge har formuleret en fælles læringsforståelse for dagpasnings-, skole- og klubområdet i Århus Kommune, der sikrer, at alle der arbejder med børn og unge har en fælles forståelse og erkendelse af børn og unges læring der bygger på:

 

  1. At børn lærer på alle tidspunkter og i alle situationer
  2. At børn har forskellige måder at lære på
  3. At en sammenhængende indsats på tværs af alle fagområder styrker læring og udvikling
  4. At et gensidigt, forpligtende samarbejde mellem forældre og medarbejdere skaber det optimale grundlag for børn og unges trivsel, læring og udvikling.
  5. At vores indsats skal vurderes og evalueres med udgangspunkt i en fælles fastlæggelse af, hvad et barn skal kunne på forskellige udviklings- og alderstrin.

 

Gl. Brabrand - Sødalen Dagtilbud forståelse af læring

Legen er barnets vigtigste aktivitet. Gennem legen lærer barnet at forstå sig selv, samspillet med andre og omverdenen. Udvikling af identitet, evnen til at handle og reflektere sker, når børn med brug af forskellige sanser, afprøver sig selv, udforsker omgivelserne, forundres og forbavses.