Moduler

 

Information om fuldtids- og deltidspladser

 
Man kan som forælder vælge mellem en fuldtidsplads på 52 timer om ugen eller en deltidsplads på 30 timer om ugen. Når jeres barn starter i institutionen, har I via pladsanvisningen valgt enten fuldtids- eller deltidsplads. Hvis ikke, får I automatisk tildelt en fuldtidsplads. Læs mere om pladstyper, pasningsgaranti og om, hvordan barnet skrives op til en plads her.
 
Fuldtidsplads
Fuldtidspladsen indebærer, at barnet kan være i institutionen i hele åbningstiden. Bestyrelsen opfordrer dog til, at alle forældre dagligt noterer i institutionen hvornår barnet afhentes, uanset deltids- eller fuldtidsplads. Dette er for at personalet bedre kan planlægge dagen.
 
Deltidsplads
Deltidspladsen kan vælges, hvis I som forældre har brug for 30 timer eller derunder. Barnet kan være i institutionen i 30 timer ugentligt. Tiden omfatter aflevering og afhentning, den daglige kontakt og forældresamtaler. Deltidspladsen kan fx fordeles på 4 – 5 dage i løbet af en uge.
I skal som forældre aflevere en 14-dages plan over jeres barns mødetider. Ændres denne plan, skal det gøres senest en måned før en ny plan træder i kraft. Der vil dog være mulighed for, at forældre i særlige tilfælde, efter aftale med personalet, kan fravige mødeskemaet fra dag til dag, så længe det sker inden for den samlede tidsramme.
Timer kan ikke spares op, heller ikke ved ferie, helligdag eller sygdom. Når der inviteres til arrangementer, hvor der er forældredeltagelse, fx sommerfest, højtider og forældremøder, er alle velkomne uanset pladsvalg.
Da institutionernes normering hænger tæt sammen med jeres valg af fuldtids-/deltidsplads, er det nødvendigt, at de valgte tider overholdes. Jeres plads træder i kraft, fra I træder ind ad lågen, til I går ud af den igen. Der skal altså indregnes tid til at hente barnet, snakke med personalet og være ude af døren. Når mødetiderne er aftalt mellem jer som forældre og dagtilbuddet, er det jeres ansvar at overholde tiderne. Hvis forældre med deltidsplads gentagne gange henter deres barn for sent, har den pædagogiske leder pligt til at rette henvendelse til dagtilbudslederen, som tager kontakt til forældrene med henblik på eventuelt at ændre til fuldtidsplads.
 
Generelt
Skift fra fuldtidsplads til deltidsplads skal meddeles med 2 måneders varsel til enten den 1. eller 16. i en måned. Skift fra deltidsplads til fuldtidsplads kan ske til den nærmeste 1. eller 16. i måneden. Der kan ikke skiftes mellem deltidsplads og fuldtidsplads i forbindelse med ferie. Hvis du i øvrigt har spørgsmål i forbindelse med ordningen, er du velkommen til at kontakte den pædagogiske leder i din afdeling eller dagtilbudsleder Merete Nøhr, tlf.: 29 20 41 35 eller pr. mail til mnoehr@aarhus.dk