Forældretilfredshed

 

Hvert andet år undersøger Aarhus Kommune forældrenes tilfredshed med deres barns eller børns pasningstilbud, skole, SFO eller fritidstilbud.

 

 

I Aarhus Kommunes Forældretilfredshedsundersøgelse kan forældrene bidrage ved at give deres mening til kende. Deres svar vil blive brugt af den lokale ledelse til i samarbejde med medarbejdere og forældre at udvikle og forbedre kvaliteten i deres barns tilbud.
 

 

Gl. Brabrand - Sødalen Dagtilbud bliver evalueret hvert andet år, og forældrenes mening er vigtig for os, som en hjælp til at forbedre kvaliteten i vores arbejde. I kan læse fden seneste forældretilfredshedundersøgelse for både Gl. Brabrand - Sødalen Dagtilbud og alle dagtilbuddets afdelinger herunder:

 

 

 

 

Dagtilbuddet Sødalen ( Åbner en ny side )

Gl. Brabrand er fusioneret med Sødalen i 2019, hvorfor de endnu ikke har en samlet evaluering for det nye dagtilbud.

 

Afdelinger: ( Alle åbner i en ny side )

Børnehuset Åbyhøjgården 

Vuggestuen Tommelise

Børnehuset Klods Hans

Børnehuset Nattergalen

Børnesnak

Solskin

Vuggestuen Spiloppen

DII Søstjernen

Børnehuset Safiren

Børnehaven Enggården