Særlige behov

 

Børn med særlige behov eller handicaps

Barnets ressourcer og styrker danner afsæt for en målretttet pædagogisk indsats, der har til formål at stimulere og udvikle det enkelte barn, afstemt efter særlige behov eller handicaps.

 

Fælles- og individuelle aktiviteter

Det tilstræbes at integrere aktiviteter for børn med særlige behov eller handicaps i fællesaktiviteter med andre børn, således at barnet ikke oplever at blive taget til side og træne isoleret.

På den måde får børn via opbakning et fællesskab, gode pædagogiske muligheder og glæden ved samværet med de øvrige børn.

 

Plads til forskellighed

Glæden og mulighederne er gensidige, idet alle børn generelt opdrages til respekt og forståelse for andre og til at rumme mennesker, der er forskellige fra en` selv.