Fokusområder i Gl. Brabrand - Sødalen Dagtilbud
 
 
Forældresamarbejde
Et godt samarbejde med forældrene er alfa og omega, når vi snakker om børns trivsel og læring. Derfor er vi tydelige i vores forventninger til forældrene. Vi prioriterer en daglig kontakt om barnets ve og vel og inddrager forældrene i pædagogiske overvejelser og beslutninger.
 
Leg og kreavitet
 

Børn udvikler sig gennem leg. Både sprogligt og socialt. Kreativitet hænger sammen med leg, udvikling og skaberevne. Fokus på kreative aktiviteter giver børn mulighed for at udtrykke sig i maleri, tegning, skulptur og installation.

 

Sprogudvikling og integration
Dagtilbuddet har også børn med anden etnisk og kulturel baggrund end dansk. Derfor er sprogudvikling og integration fokusområder.
 
Specifikke fokusområder
Læs mere om institutionernes specifikke fokusområder via deres hjemmeside, fx i deres læreplaner og i menupunktet "Pædagogisk praksis".