Forældreråd

I Børnehuset Næringen sætter vi stor pris på forældresamarbejdet, og en del af dette består i et velfungerende forældreråd. Vi glæder os over, at der altid er stor opbakning til dette, og at vores forældre har interesse for vores pædagogiske arbejde.

Forældrerådet består af fem valgte forældre, Børnehuset Næringens pædagogiske leder og en medarbejder. Forældrerådet er ikke et beslutningsdygtigt fællesskab, men en god mulighed for, at få indflydelse på de pædagogiske aktiviteter i dit barns dagligdag, og være opdateret på, hvad der sker i huset. Hvert år afholdes der på et forældremøde generalforsamling, hvor det er muligt at stille op til forældrerådet. Ved afstemning afgøres det, hvem, der bliver valgt ind, og valgperioden strækker sig over to år. Forældrerådet mødes mindst fire gange årligt til aftenmøder på hverdagsaftner.