Leg er læring

I Børnehuset Næringen anser vi legen som den vigtigste form for læring og dannelse. Legen rummer en mangfoldighed af sociale og kulturelle læreprocesser, hvorfor den er helt essentiel at prioritere i det pædagogiske arbejde med børn i 0-6 års alderen. Legen er der, hvor tætte relationer og venskaber opstår, og da barnets læring, udvikling og trivsel finder sted i samspil med andre, er legen derfor helt central!

Denne læring sker blandt andet gennem rolleleg, hvor barnet afprøver andres og egne grænser, spejler sig i andre børn og voksne, giver udtryk for følelser og behov og søger at løse konflikter. Vores læringsforståelse er desuden kendetegnet ved, at vi er bevidste om, at alle børn har forskellige forudsætninger for og måder at lære på. I praksis betyder det, at alle børn bliver behandlet forskelligt, dette med henblik på at sikre inklusionen af alle børn.

Det er væsentlig at fremhæve, at når børnene leger, leger de ikke for at lære noget bestemt. At ”leg er læring” er et voksenperspektiv, der ikke fylder i børnenes eget legeunivers. Legen forholder vi os derfor til som en umiddelbar, spontan og frivillig aktivitet, vi søger at skabe de bedste rammer for. I denne sammenhæng er det derfor vigtigt, at vi hele tiden tænker legen ind i hverdagen, og at vi forsat holder os opmærksomme på, hvad det er, der optager og interesserer det enkelte barn og børnefællesskabet for øjeblikket.

Vi prioriterer at det pædagogiske personale veksler mellem en deltagende og en nærværende rolle, afhængig af den enkelte legs forudsætninger. Som forældre vil I derfor, af og til, kunne observere et personale, der ikke nødvendigvis er fysisk deltagende i børnenes legeaktiviteter. Det betyder dog ikke, at vi ikke er nærværende. Det giver blot et sundt billede på dygtige børn, der er i fuld gang med en god leg. Vi står derfor altid klar til at hjælpe børnene, hvis der opstår et behov for voksenstyring. En tryghed, der er helt afgørende for, at børnene hengiver sig til fantasien og legen.