Naturen

 

Vi ønsker at dagtilbuddet bliver et dagtilbud med naturprofil, som forældre kan vælge til.

 

Skjoldhøj dagtilbud ligger i området ved Skjoldhøj kilen, som er et rekreativt område med skov, vandløb, stier ol.

 

Vi ønsker, at give børnene mangeartede oplevelser og erfaringer med natur og naturfænomener. Vi vil være med til, at ruste børnene til at forstå vigtigheden af, at være med til at skabe en mere bæredygtig verden og dermed være med til at give en forståelse for at naturen er noget, som vi skal værne om og passe på.

Vi lægger stor vægt på førstehåndsoplevelser, sanseoplevelser, at være aktive med kroppen og at have viden om at passe på naturen. Den sproglige og praktisk pædagogiske udfoldelse vil her have en central plads.

Vi arbejder med en inkluderende praksis. At være i det fri, hvor der er højt til loftet, giver os nye muligheder, da vi oplever, at børn trives allerbedst, hvor rummet er til det.

 

De voksne skal være med til at skabe en interesse for naturen og give børnene en god ballast til at begå sig i naturen, og kunne håndtere de mangeartede udfordringer, der naturligvis er forbundet med at opholde sig i naturen i en længere periode. Det er med til at give dem praktiske erfaringer, som de senere kan omsætte i teoretisk viden.

 

Voksne der ved noget, er spændende at være sammen med. Nysgerrige voksne er gode at lære opmærksomhed af. De er med til at begrebsliggøre verden og pirre børnenes nysgerrighed, da de selv synes, det er spændende. De samtaler og forklarer om naturen og fortæller historier, eventyr og synger måske, om det de oplever.