Fokusområder

 

Tidlig indsats - robuste børn

 

En af vores vigtigste opgaver er at være med til, at børn får lige muligheder og dermed de bedste vilkår for deres opvækst. Vi arbejder bevidst med begrebet inklusion i den pædagogiske praksis.

 

Det handler om at være en del af et fællesskab. Alle børn skal opleve at være en del af et fællesskab, hvor sammenhold og relationer styrkes og hvor børnene får en oplevelse af mangfoldighed og forskellighed. Børnene lærer af hinanden og lærer at anerkende hinanden med deres baggrund, kultur og særlige behov.

 

Vi voksne skal være gode forbilleder og gå forrest i arbejdet med at skabe gode relationer.

 

Vi forventer, at forældrene er aktive medspillere. Forældrene skal være med til at tage ansvar for barnets læring og trivsel. Med et udvidet og tæt forældresamarbejde med klare og tydelige forventninger og aftaler, giver vi børnene de bedste betingelser for udvikling.