Moduler

Du kan som forælder frit vælge mellem en deltidsplads på 30 timer om ugen eller en fuldtidsplads på 52 timer om ugen. Pasningsordningen gælder for både de kommunale og selvejende dagtilbud. Dog gælder der for dagplejen, at der kan vælges mellem pasning op til 32 timer eller op til 48 timer. Private dagtilbud kan selv bestemme, om de ønsker at tilbyde deltids- og fuldtidspladser.

 

Deltids- og fuldtidspladser giver dig mulighed for at vælge den pasningsordning, der passer dig bedst og du betaler kun for det valgte antal timer.

 

Du kan frit placere de valgte timer inden for dagtilbuddets åbningstid. Du har også mulighed for at placere timerne i en to-ugers plan, hvor timetallet samt afleverings- og afhentningstidspunkter kan variere fra dag til dag, så det passer til netop dit behov. Denne planlægning aftales med det enkelte dagtilbud.

 

Mødetiderne beregnes fra barnet træder ind i dagtilbuddet og til det forlader dagtilbuddet igen.

 

Hvis du ønsker at ændre timeantallet skal dette ske i Dagtilbuddet med 2 måneders varsel.

 

Yderligere information om de to pasningsordninger kan fås i jeres dagtilbud