Værdigrundlag

 

Værdier og mål

Som selvejende dagtilbud har vi vores eget værdigrundlag, der vedtages af bestyrelsen og danner udgangspunkt for det pædagogiske arbejde. I sammenhæng hermed bygger vi også på de værdier, der gælder for Aarhus Kommune: Troværdighed, engagement og respekt.

 

Vores vision

At have et hus, hvor det er fantasien og mulighederne, der styrer hverdagen og ikke vanen og begrænsningerne. Hvor de voksne er engagerede, livfulde og nærværende, så vi kan motivere og inspirere hinanden. Det er store krav at stille, men samtidig en forudsætning for, at vores ånd kan leve videre, og vi kan vokse sammen.

 

At forældre og personale forholder sig åbent, direkte og positivt til hinanden, samt at dialog er nøgleordet. Vi håber, at Hjarnøgade vil forblive et hus med ideer og visioner, hvor nytænkning og fleksibilitet blomstrer.

 

Links

Læs mere om vore pædagogiske principper (samme vindue).