Regler og retningslinjer

 

Vi har ikke ret mange regler, da regler ofte er til for at blive brudt. Det er svært eller nærmest umuligt at lave regler, som skal gælde for alle. Det ville betyde, at vi voksne skulle være politibetjente.

 

Er det f.eks. rimeligt, at alle børn ikke må have legetøj med, fordi tre - fire børn ikke kan finde ud af at have legetøj med?

 

Eller er det rimeligt, at der er en regel, der siger, at der kun må være fire børn i puderummet, fordi vi på et tidspunkt har oplevet, at fire børn ikke kunne finde ud af at være i puderummet alene?

 

Nej, det mener vi ikke. Derfor forholder vi os til det enkelte barn, til os selv og til den konkrete situation. Det svar eller den reaktion, vi giver i en konkret situation, er personlig, reel og helhjertet. Børnene må gerne opleve, at de voksne er forskellige, og at vores grænser forandres. De regler, vi har, er elastiske: en regel kan gælde i dag, men måske ikke i morgen, for reglerne er afhængige af tid, sted og situation. Vores udgangspunkt er, at vi opfører os ordentligt over for hinanden.

 

De faste regler, vi har, er sikkerhedsregler: i trafikken, på legepladsen og i huset.