Præsentation

 

Verden har brug for selveje!
 
Arveprinsesse Carolines Børneasyl er en selvejende institution med både vuggestue og børnehave. At være selvejende betyder blandt andet, at vi har en bestyrelse bestående af forældre og personale. Og netop dette gør en stor forskel.
 
Bestyrelsen i en selvejende institution har nemlig arbejdsgiveransvaret og skal derfor ansætte personalet, beslutte hvordan ressourcerne skal bruges og udstikke den pædagogiske kurs. I en kommunal institution ligger den indflydelse hos kommunens forvaltning.
 
Det vil sige hos mennesker, der ikke kender institutionen og dens behov, ikke har børn i institutionen og dermed heller ikke bliver berørt af de konsekvenser, deres beslutninger har. Vi synes, det er mest rimeligt at de mennesker, der har deres daglige gang i en daginstitution, også er dem, der træffer beslutningerne. Selvejende daginstitutioner er med andre ord en måde at uddelegere ansvar til borgerne på. Det er den praktiske og konkrete udmøntning af nærdemokrati, borger- og brugerindflydelse.
 
Men en selvejende daginstitution er mere end det. Vi er nemlig også garantien for et frit valg mellem bredt udbud og en stor mangfoldighed af daginstitutioner med forskelligt værdigrundlag.
 
I selvejende dagtilbud tror vi på, at netop mangfoldigheden og valgfriheden spiller en meget central rolle i både dagens og fremtidens Danmark. Hvis vores børn vokser op i daginstitutioner, der alle er præget af samme værdigrundlag og tankegang, står vi snart med en generation af alt for smalt tænkende borgere.
 
Det er derfor vigtigt, at fremtidens borgere på en og samme tid er rodfæstet i egen kultur og kan magte dialogen med dem, der tænker og tror anderledes.
 

Links

Læs mere om ? (nyt vindue) hos ?.