Hjarnøgade har en bestyrelse som alle andre institutioner i byen, men der er det særlige ved Arveprinsesse Carolines Børneasyl, at den er en selvejende institution. Det betyder, at bestyrelsen formelt er arbejdsgiver, og at de dermed har et større ansvar, dette betyder også, at vi ofte kan få lidt større råderum til at træffe de beslutninger, som vi syntes, er de rigtige. Bestyrelsesarbejdet er et eksempel på, hvordan et lokalt demokrati fungerer, forældregruppen kan få indflydelse på deres børns hverdag og være med til at sætte rammerne for fremtiden i Arveprinsesse Carolines Børneasyl.

Bestyrelsesarbejdet er ikke blot et samarbejde forældrene imellem, men også et samarbejde mellem forældre og personale. I Arveprinsesse Carolines Børneasyl er der en god og fast forankret tradition for et godt samarbejde mellem et lydhørt personale og en engageret forældregruppe. Meninger brydes, men alle arbejder sammen for børnenes bedste.

I bestyrelsesarbejdet kan vi godt rette blikket væk fra den helt nære dagligdag og fokusere på opgaver, der ikke nødvendigvis bliver gennemført, mens vores egne børn går i Hjarnøgade. Det kan vi, fordi vi har tillid til personalet og til den pædagogik, der praktiseres i Arveprinsesse Carolines Børneasyl. Samtidig nyder vi godt af, at andre forældre før os har brugt tid og kræfter på at skabe en god dagligdag for vores børn i dag.

Vi håber, at kommende bestyrelsesmedlemmer vil gå til samarbejdet med personalet, forældrene og børnene med entusiasme og begejstring, så Hjarnøgade kan forblive den bedste institution for vores børn og en inspirerende arbejdsplads for personalet.

Det er givende, udfordrende og sjovt at sidde i bestyrelsen for Arveprinsesse Carolines Børneasyl.

 

 

 

Bestyrelsen i Arveprinsessen:

 

Formand: Mads Skrøder Christensen

 

Næstformand: Charlotte Bøcher

 

Henriette Schou Hansen

 

Lise Scmidt Holm

 

Cecilie Zetlitz Cramer

 

Troels Beltoft

 

Rikke Holm Simonsen

 

Medarbejderrepræsentanter:

 

Mette Langhein-Winther, dagtilbudsleder

 

Elsebeth Brülle, pædagog

 

 

Suppleanter:

 

Heidi Lund Jensen

 

Elisabeth Sandberg

 

René Brian Bubandt