Fokusområder

 

Vi har valgt at have fokus på følgende temaer i det kommende år.

 

Inklusion

Vi skal arbejde for at udvikle børn og unges respelt og ansvar for sig selv og andre, herunder evnen til at rumme forskellighed og mangfoldighed samt indgå i forpligtende fællesskaber. Vi vil derfor sikre og udvikle vores indsats i forhold til arbejdet med inklusion. Vi vil sørge for at Fælleskaber FOR ALLE bliver forankret i dagtilbuddet og at alle børn indgår i et fællesskab.

 

Mobning

Vi skal øge indsatsen for at begrænse mobning. Der er forskellige opfattelser af, hvad mobning er, og hvornår der er tale om mobning. Derfor skal vi arbejde på en fælles forståelse blandt forældre, børn og medarbejdere af hvad mobning er. Samtidig vil vi understøtte en tydelig indsats hvis mobning forekommer.

 

Bevægelse

Der er en sammenhæng mellem bevægelse og hjernens udvikong som forudsætning for læring. Derfor er bevægelse et vigtigt fokusområde for børnenes udvikling - det får bl.a. betydning for barnets sproglige udvikling, og fokus på bevægelse kan være medvirkende til at styrke inklusion af udsatte børn.

 

Forældreindflydelse

Alle børn har brug for, at vi sikrer et godt forældresamarbejde, hvor forældrene inddrages, og vi dermed sammen skaber en tryg og udviklende hverdag for barnet. Dette, og troen på at alle forældre vil det bedste for deres barn, er omdrejningspunktet for vores forældresamarbejde. Derfor ønsker vi at inddrage forældrene mest muligt i forhold til deres barns hverdag. Vi ønsker et forældresamarbejde, der imødekommer de mange forskellige behov der er i forældregruppen.

 

Kommunikation - Børneintra

Vi ønsker at Børneintra fungerer som kommunikationsmiddel mellem forældre og medarbejdere.

 

Evaluering

Vi vil arbejde med en evalueringskultur i dagtilbuddet, som understøtter læring og udvikling i afdelingerne og dagtilbuddet. Samtidig skal evalueringskulturen være med til at fremme faglighed og faglig udvikling.

 

Læs mere om vores indsatsområder her.