Præsentation                                                                   

 

 

 

Malling dagtilbud 8241 er et dagtilbud med i alt 52 vuggestuebørn i alderen 0-3 år og 150 børnehavebørn i alderen 3-6 år.

 

Vores dagtilbud består af fire integrerede 0-6 års institutioner med 10-12 medarbejdere ansat i hver institution.

 

De fire institutioner i Malling dagtilbud arbejder ud fra et fælles værdigrundlag og en fælles læringsforståelse. Institutionerne har hver deres særpræg og har et særligt fokus hver især, som de lægger vægt på.

 

Dagtilbuddets fire institutioner er beliggende i hver sin ende af byen, og er alle placeret tæt på Malling skole.

Dagtilbudets fire institutioner er alle beliggende i børnevenlige omgivelser op til grønne områder og stisystemer, tæt på skov og strand.

 

Forældrene er ressourcestærke med overskud og lyst til at interessere sig for deres børns vilkår, udvikling og trivsel.

 

Forældrene slutter gerne op om dagtilbuddet og har en klar forventning til at kerneydelserne er i orden og at personalets tilgang er fuldt professionel.