Medarbejdertilfredshed / APV                                          

 

Siden sidste medarbejdertilfredsheds undersøgelse i 2013, har vi arbejdet med Social kapital som indsatsområde:

 

 

Samarbejdsevnen er optimeret i de enkelte afdelinger og på tværs af dagtilbuddet.

Medarbejderne føler sig anerkendt og hørt, og de oplever retfærdighed i forhold til beslutningsprocesser

 

  Link til APV- undersøgelsen 2015