Kompetanceudvikling/plan                                                                                   

 

I Malling dagtilbud udarbejder vi kompetenceplaner for hver enkelt medarbejder, en gang om året. Den enkelte medarbejder har således mulighed for at komme på kursus og udvikle personlige kompetencer.

 
Derudover laver vi hver andet år et større kompetence og efteruddannelsesforløb fælles for alle medarbejdere i Malling dagtilbud, som knytter sig til de indsatsområder vi arbejder med i dagtilbuddet, i vores lokale udviklingsplan. 


I 2013 er indsatsområdet ”Forældreinddragelse i børns læring og udvikling”.

 

Alle medarbejder har gennemført efteruddannelsesforløbet Aktionslæring over to dage, ved konsulent Inger Thyrre Sørensen. Efterfølgende har lederne i dagtilbuddet taget ledelse på efteruddannelses forløb og sørget for at alle medarbejdere bliver understøttet i deres øvebaner ude i institutionerne. 
 

Efteruddannelsesforløbet afsluttes i efteråret med en fælles Personale dag for alle medarbejdere i Malling dagtilbud, sammen med Inger Thyrre Sørensen d. 1. november 2013.

 

Hvad er aktionslæring? kik her og se i pdf