Antal pladser - nomering                                                       

 

 

 

 Malling dagtilbud er et dagtilbud med i alt

 

75 vuggestuebørn i alderen 0-2.11 år og 

141 børnehavebørn i alderen 2.11-6 år.

 

Vores dagtilbud består af fire integrerede 0-6 års institutioner med

10-12 medarbejdere ansat i hver institution.

 

Børnehuset Ajstrupvej       12 vuggestuebørn           40 børnehavebørn

Børnehuset Eghovedvej    17 vuggestuebørn           31 børnehavebørn

Børnehuset Tværgade      12 vuggestuebørn           40 børnehavebørn

Børnehuset Østerskov      12 vuggestuebørn           40 børnehavebørn