Grundlag for det pædagogiske arbejde og pædagogiske processer 

 

 

Malling dagtilbuds lokale udviklingsplan og grundlag for det pædagogiske arbejde og pædagogiske processer, er dagtilbuddets fremadrettede redskab til at sikre, at vi skaber sammenhæng mellem visioner, værdier og resultater. At vi ser os selv i en større sammenhæng omfattende Århus Kommune, B&U, Område 8 og Malling dagtilbud. At vi tænker i helheder.

 

se hele vores grundlag for det pædagogiske arbejde og pædagogiske processer,  i pdf