Lukkedage

Nedenfor kan I se en oversigt over Dagtilbuddet Skovvangens lukkedage. Forældrebestyrelsen har vedtaget, at dagtilbuddet i udgangspunktet holder lukket på disse dage, men da der kan være familier, der har behov for pasning når afdelingerne har lukket, tilbyder vi sampasning for de børn, der er tilmeldt på forhånd.

 

Når vi får tydelige feriemeldinger fra forældrene får vi mulighed for at afvikle mest muligt personaleferie på de tidspunkter, hvor der er få børn - og dermed mulighed for at gemme vikartimer til de dage, hvor der virkelig er behov for det. Med de rette tilbagemeldinger fra forældrene, har vi mulighed for at bruge dagtilbuddets ressourcer bedst muligt.

 

Lukkedage med sampasning i Dagtilbuddet Skovvangen 2020

 

Påskeferie:

Mandag den 6.4

Tirsdag den 7.4

Onsdag den 8.4

 

Fredag efter Kristi himmelfartsdag:

Fredag den 22. maj

 

Grundlovsdag:

Fredag den 5. juni

 

Sommerferie:

Uge 29 (13.7-17.7 begge dage inkl.)

Uge 30 (20.7-24.7 begge dage inkl.)

 

Juleferie:

Torsdag den 24.12

Fra 28.12 til 31.12 (begge dage inkl.)

 

 

Sampasning betyder at kun én af afdelingerne i dagtilbuddet holder åbent. Her samles børn fra alle afdelinger. Vi tilstræber, at der følger personale med de børn, som skal passes andet sted end normalt, men et enkelt barn eller to udløser ikke nødvendigvis personale.

 

Lukkedagene gælder også for Dagplejen.

Dagplejebørnene passes almindeligvis hos andre dagplejere eller hos dagplejens vikarer. Der kan dog være situationer, hvor det kan blive nødvendigt at anvise dagplejebørn til sampasning/feriepasning i institutionsafdelingerne.