Personalepolitik for Skødstrup Dagtilbud

                                                          

Målet med personalepolitikken er, at Skødstrup Dagtilbud skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder trives, føler sig værdsat og fagligt udvikler sig. Der er en forventning til hver enkelt medarbejder om, at Skødstrup Dagtilbuds værdier  - troværdighed, respekt og engagement - efterleves og anvendes i det daglige arbejde.

 

Troværdighed

Troværdighed betyder for medarbejdere i Skødstrup Dagtilbud, at 'man gør det, man siger', at der er tillid til ledelsen og tillid medarbejdere imellem.

Troværdighed og tillid hænger for os sammen med, at der er åbenhed, at medarbejderen trygt kan henvende sig med problemstillinger til kollegaer og leder, og at medarbejderen bliver taget alvorlig og føler sig tryg.

Troværdighed betyder endvidere, at hver enkelt skal kunne reflektere over egen praksis og kunne erkende fejl.

 

Respekt

Respekt betyder for medarbejderen i Skødstrup Dagtilbud, at vi anerkender hinanden som vi er og med de forskelligheder, vi bidrager med.

At være nysgerrig på den andens praksis  - både ledere og medarbejdere - er vigtigt for fællesskabsfølelsen.

Den enkelte skal opleve at blive lyttet til, rummet og få nødvendig opbakning.

 

Engagement

Engagement betyder for medarbejderen i Skødstrup Dagtilbud, at man med arbejdsglæde og motivation går til kerneopgaven.

Hver enkeltes positive indstilling til at gøre en forskel giver en smittende effekt på opgavens udførelse og samarbejdet.

I Skødstrup Dagtilbud skal der være et højt informationsniveau og til enhver tid fokus på medarbejderens udvikling fagligt og personligt.

Vi forventer, at den enkelte medarbejder selvstændig tager ansvar for og initiativ til egen udvikling og engagement.