Respekt for grænser

 

Har du mistanke om, at et barn har været udsat for krænkende adfærd?

 

Her kan du finde vejledningen ”Respekt for grænser – forbyggelse, opspring og viden om seksuelle overgreb mod et barn".

 

Du er altid meget velkommen til at kontakte afdelingens pædagogiske leder eller dagtilbudslederen for hjælp til rådgivning i en sådan sag.