STTØTEFORENINGEN & KONTIGENT

 

Kontigenten er fastsat til 100 kroner pr. barn, som betales to gange årligt via indbetalingskort.

 

Det er frivilligt om man ønsker medlemskab i støtteforeningen og det vil ikke påvirke det enkelte barns deltagelse i aktiviteter.

 

Der henvises til vedtægterne for støtteforeningen for uddybende information.