SPROGLIG LINKS

 

"Pædagogik og Integration varetager vejledning og rådgivning i dagtilbuddene i forhold til sprogstimulering af børn med sproglige udfordringer i alderen 3-6 år. Jf. Dagtilbudslovens § 11.

Alle dagtilbud har tilknyttet en sprogkonsulent, som vejleder personalet i sprogstimuleringsindsatsen.

Sprogkonsulenterne står også til rådighed for sparring vedrørende 0- 3-årige børn med sproglige udfordringer." Link til siden her.

 

"Aarhus Kommune anvender Folkeskolelovens § 5 stk. 7, som giver mulighed for at vurdere de dansksproglige kompetencer hos skolestartere, skoleskiftere og tilflyttere med dansk som andetsprog. På baggrund af vurderingen kan kommunen henvise børn med et særligt behov for sprogstøtte til en anden skole end distriktsskolen.

Sprogscreeningen er det redskab, som anvendes for at finde de børn, der har særligt behov for sprogstøtte."

Link til siden her.

 

"Socialministeriet har iværksat en storstilet efteruddannelsesindsats i form af en sprogpakke til 34 mio. kr. Det overordnede formål med sprogpakken er at tilbyde en massiv opkvalificering af det pædagogiske personales arbejde med børns sprog, der dels skal bidrage til at alle børn får bedre sproglige kompetencer, dels bidrage til at understøtte implementeringen af de nye regler om sprogvurdering og sprogstimulering der trådte i kraft 1. juli 2010." Link til siden her.

 

"Multidansk er et websted for tosprogede børn i børnehave og indskoling. Mange skal i gang med det danske sprog for første gang. De skal have det sjovt og lære dansk samtidig.

De fleste børn synes, computeren er et spændende værktøj. Det er sjovt og motiverende at bruge den allerede i børnehaven.

Derfor har vi samlet og udviklet en lang række netbaserede opgaver, lege og spil, som børnene kan gå i gang med." Link til siden her.

 

"Sprog & Leg henvender sig til især pædagoger og forældre, som har interesse i børns udvikling fra 0-6 år.

Her kan du finde viden om børns sproglige udvikling, materialer, gode råd og idéer til hvordan du gennem leg i dagligdagen kan bidrage til at stimulere barnets sprogudvikling." Link til siden her.

 

Alinea.dk (fra Egmont mediekoncern) giver flere muligheder ind på den pædagogisk område. Der kan findes butik adgang til bøger og nye titler; til digitale læremidler, til kurser og konferencer og til gratis materialer som:

Ellers søger efter temaer eller fager. Link til siden her.

 

"Special-pædagogisk forlag producerer primært materialer til folkeskolens indskoling og specialundervisning, til tale-, høre- og læsepædagoger og materialer til Dansk som andetsprog. Alle materialer bliver udviklet i tæt samarbejde med videnscentre, fagfolk og brugere. Foruden vores egne produkter forhandler vi spil, billedkort, hånddukker og konkrete materialer til begyndermatematik." Link til siden her.