MEDARBEJDEROVERSIGT

 

Familien betyder alt for de fleste, men langt de færreste børn kan blive passet af familien i længere perioder.

Personalet i D.I.I. Lindegården kan ikke erstatte forældre og nær familie, men vi kan som personale være til stede når barnet har brug for det – enten som igangsætter, konfliktopløser eller når der er brug for omsorg og trøst.

 

For at være en velfungerende institution er det vigtigt, at der er en god stemning i personalegruppen. Vi kan lide at være sammen, og vi respekterer og gør brug af hinandens faglighed og forskellighed – samtidig kan vi lide et godt grin og holder af en afslappet atmosfære. Det håber vi har en afsmittende effekt på både børn og forældre.

 

Vi tror, at vi sammen kan skabe den gode hverdag for børn og voksne. For at dygtiggøre os, følger vi relevante faglige kurser i fx førstehjælp, og sikkerhed.

 

Yderligere deltager vi i eksterne pædagogiske kurser samt temadage, ligesom vi afholder interne dage med fokus på pædagogisk udvikling.

 

 

 Dagtilbudsleder: 

 

 

Pædagogisk leder i børnehaven

og i vuggestuen:

 

Ulla Bødker Hansen

 

 

 

BØRNEHAVEN

 

Pædagoger:

 

Jim Lund Kristiansen

 

Maja Nørgaard Nielsen

 

Nathasja Pedersen (fleksjob)

 

Louise Reppien

 

Karen Bjørn Juhl

 

Pædagogmedhjælpere:

 

Anna Nissen

 

 

VUGGESTUEN

 

Pædagoger:

 

Jette Bugge

 

Gitte Rasmussen

 

Annette Christensen

 

Berit Lundorff-Østerbye

 

Pædagogmedhjælpere:

 

Pia Rasmussen

 

Karen Sørensen

 

Bodil Koustrup

 

 

Rengøringsfirma:

Ren2Tal

Brabrand, Aarhus.