TEMAARBEJDET

Kære forældre,

 

Fra januar 2014 vil vi i børnehave arbejde mere målrettet med forskellige temaer i hejje børnegruppen. Vi udvælger temaerne blandt andet i forhold til årstider, hvad børnene er optagede af og temaer fra ældste gruppens projekter. Eksempler på temaer kan være "Jul", "affald" og "vild dyr". Temaerne vil blive foldet ud til alle tre aldersgrupper på forskellige niveauer. Det første tema, vi vil arbejde med er: "Hvem er Jeg?".

 

Hensigten med temaarbejde er at skabe et mere udviklende og sprogstimulerende miljø med mange gentagelser i forskellige sammenhænge. Temaarbejde giver mulighed for fordybelse på tvær i institutionen. Vi oplever desunden, at alle børn har glæde af den energi, vi sammen kan fremkalde, når vi har et fælles fokus fx i forbindelse med årstidsfesterne.

 

Vi vil i løbet af et år udvælge temaerne, så vi kommer godt omkring de seks lærerpllanstemaer: Alsidig Personlig udvikling; sociale kompetencer; sprog; krop og bevægelse; natur og naturfænomener og kulturelle udtryk og værdier.

 

Temaarbejdet vil blive pllanlagt sådan, at vi kommer til at arbejde med et tema i 1-2 måneder. After 3 uger med aktiviteter holder vi en uges "pause", hvor personalet evaluerer og evt. planlægger det videre forløb. I denne uge vil personalet også, hvis det er muligt, prioritere møder og forberedelse, så disse ikke skal fylde i ugerne med aktiviteter.

 

Forud for hvert tem vil vi skrive lidt om, hvordan vi kommer til at arbejde med temaet, o hvilke tanker, der ligger bag. Opslaget kommer til at hænge på tavlen over fremmødeskemaerne. I kan også finde det på hjemmesiden.

 

Selv om vi har et tema, er der stadig plads til spontanitet. Vi tager fx i skoven ca. engang om ugen, og om onsdagen går vi vinterhalvåret i gymnastiksalen med en gruppe af de yngste børn.

 

Mange hilsner,

 

Personalet.