"HVEM ER JEG?"

 

Aktiviteter de først tre uger:

alle børn tegner/maler sig selv

Yngste-og mellemgruppe:

  • Vi skal tegen omridset af børnenes kroppe i fuld størrelse. Herefter tegne andre kropsdele og/eller male fx tøj i forhold til, hvad børnene er optagede af.

 

Formål: Blandt andet - At visualisere kroppen, så børnene får en bevidsthed om sig selv og deres krop. At få kendskab til børnenes selvopfattelse, hvad fylder hos dem og hvrodan forestiller de sig selv? At give børnene kendskab om størrelsesforhold, hvor stor er Jeg i virkeligheden?

 

Ældstegruppen:

  • Alle børn får taget et foto af dem selv, som "kastes" på et stort stykke papir via en projektor. Børnene tegner/maler sig selvog detaljer ved hjælp af fotoet.

 

Formål: Blandt andet - At synliggøre kroppen. At børnene for oplevelsen af at kunne tegne sig selv med detaljer - at mestre opgaven. At vi i processen snakker med børnene om deres identitet, fx hvor bor jeg, hvilket arbejde har min mor og far med videre. Vi tegner kroppe i stedet for at male selvpotrætter på lærred som tidligere udmeldt.

 

samling før frokost

Vi synger sange, læser bøger i relation til temaet. Vi snakker med børnene om "hvem de er" og det, der optager dem ved sig selv og deres kroppe.

 

billeder af børnenes huse

Alle børn i yngste- og mellemgruppen må gerne have et foto med deres hus. Vi hænger dem op på en af de store opslagstavler. Børnene kan vise hinanden deres hus, og vi snakke om forskellige boligtyper. De ældste børn tager billeder af deres hus med iPad, når vi senere skal rundt i Trige og "besøge" hvert barn.

 

verdenskort

På et stort verdenskort vil vi vise, hvor vores tosprogede børn har rødder. Vi vil snakke om kulturforskelle og det, der kendetegner etandet land.

 

udstilling 

I slutningen af temaperioden vil vi lave en udstilling med alle børnenes selvpotrætter.