GRUNDLAG

i 1969

Den selvejende, integrerede institution Lindegården blev på initiativ af en gruppe medlemmer i det daværende sogneråd for Trige – Spørring – Ølsted oprettet i 1969 som Trige Børnehave.

Børnehaven blev indrettet med plads til 40 børn i alderen 3 – 7 år i Trige gamle skole.

i 1985

I 1985 blev Trige Børnehave udvidet med "Loftet" og omdannet til den aldersintegreret institution Lindegården for børn i alderen 3- 10 år.

i 2007

I 2007 gennemførte Århus Kommune store strukturelle ændringer, således at Vuggestuen Lindegården blev fusioneret med DII Lindegården til det nuværende Dagtilbud: DII Lindegården med børn i alderen 0 – 6 år.

 

Og idag

Lindegården er omgivet af et stort udendørs areal, bl.a. med legepladser og boldbane, gymnastiksal og værksted.

Disse faciliteter sætter institutionen i stand til at skabe gode muligheder for dannelsen af mange små legegrupper i et naturligt og kreativt miljø. Inden for disse fysiske rammer søger bestyrelsen og personalet at skabe et rart/hyggeligt og trygt miljø og et godt fristed, med grobund for dannelse, trivsel og udvikling af nære relationer og venskaber.