Medarbejdertilfredshed

 

Hvert andet år udfører Aarhus Kommune en medarbejdertilfredshedsundersøgelse for alle medarbejdere i hele kommunen. Sidste gang, der blev målt, var i år 2019.

Vi bruger medarbejdertilfredshedsundersøgelser som et arbejdsredskab og sætter aktivt ind på de områder, hvor der er plads til forbedring.

 

Af etiske årsager, herunder hensynet til anonymitet, er medarbejdertilfredshedsundersøgelserne ikke tilgængelige her på hjemmesiden.

 

Herudover bliver der hvert år udarbejdet en status over arbejdsmiljøet, den såkaldte Social Kapital for alle arbejdspladser i kommunen. Den skal hjælpe os med at blive endnu bedre til at tage hånd om vores medarbejdere og sætte ind dér, hvor det giver mening.