Fokusområder

 

I Lystrup-Elsted Dagtilbud har vi i 2018-19 særligt fokus på udviklingspunkterne robuste fællesskaber og sproglig udvikling. Udviklingspunkterne er en del af den lokale udviklingsplan (LUP), som er gældende for dagtilbuddet, og som bygger på bl.a. den lokale kvalitetsrapport, forældretilfredshedsundersøgelsen, medarbejdernes trivselsundersøgelse samt Børn og Unges politikker.

 

I løbet af august og september 2019 udarbejder dagtilbuddet en handlingsplan for disse fokusområder, som herefter vil kunne læses her på hjemmesiden samt på ForældreIntra.