Respekt for grænser

 

Respekt for grænser er et beredskab under Børn og Unge i Aarhus Kommune, som har til formål at forebygge og håndtere sager, hvor der er mistanke eller viden om seksuelle overgreb begået mod et barn eller en ung. Respekt for grænser handler både om forebyggelsen af krænkelser og om at lære børnene, at de skal respektere deres egne og andres grænser.

 

I Lystrup-Elsted Dagtilbud følger vi Aarhus Kommunes retningslinjer, og alle medarbejdere i dagtilbuddet kender til disse procedurer.

 

Hvis du som forælder ønsker rådgivning og vejledning i forbindelse med en mistanke om overgreb, kan du ringe til Forældrelinjen på tlf. 21 79 88 88 (åben på hverdage kl. 9-15).

 

Du kan læse mere om Respekt for grænser her.