Kvalitetsrapport

 

Aarhus Kommune udarbejder hvert andet år en kvalitetsrapport for alle dagtilbud i hele kommunen. Kvalitetsrapporten er et slags øjebliksbillede af det pågældende dagtilbud og kan bruges til at tydeliggøre, hvor man kan sætte ind for at løfte kvaliteten af dagtilbuddets ydelser yderligere. Der følges op på kvalitetsrapporten med en kvalitetssamtale med alle involverede parter, hvilket typisk vil tælle bl.a. dagtilbudslederen og områdechefen. Her bliver man enige om, hvilke områder dagtilbuddet skal have særligt fokus på at udvikle indtil næste kvalitetsrapport.

 

Som opfølgning på kvalitetsrapport og -samtale udarbejder alle dagtilbud en lokal udviklingsplan, som konkretiserer, hvordan dagtilbuddet vil arbejde med de indkredsede udviklingspunkter. Du kan finde den lokale udviklingsplan for Lystrup-Elsted Dagtilbud i menuen til venstre. 

 

Du kan læse kvalitetsrapporten for Lystrup-Elsted Dagtilbud her.